Megumo Ltd., Tower Bridge Complex B508, 100 Clements Road, SE164DG LONDON, UK

Email: info.pl@megumo.com
Infolinia: +48223074530

Reklamacje są rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.